Media Player
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชราให้บริการ 1. รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ 3. รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา  จัดโครงการคลองสวย น้ำใส ท้องถิ่นร่วมใจพัฒนา คลองท่านา – บางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  วันที
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด องค์การบ...
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร...
อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆรา...
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พร...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2016-02-08
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2016-02-04
ช่องทางและกรอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห้นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนก... 2016-01-29
สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2016-01-29
เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 2016-01-19
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2016-02-11]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร...
[2016-02-11]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,4,6 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ...
[2016-02-10]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
[2016-02-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ...
[2016-02-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม อ.ดอ...
[2016-02-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3-4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
[2016-02-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนน หมู่ที่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
 
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ รู้ชัดเรื่องเอกสาร และวันเวลาแล้วเสร็จ
การคัดแยกขยะมูลฝอย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4781
ผู้เข้าชมทั้งหมด
468494
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม