Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครป...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครป...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่3/2558 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยส...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำเเหน่งบริหารหรือข้าราชหารประเภทอื่น ซึ่ง... 2015-09-29
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำเ... 2015-09-28
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6/2558 2015-09-28
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ.นครปฐม 2015-09-22
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5/2558 2015-09-21
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2015-09-28] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 86/2558 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ...
[2015-09-28] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 90/2558 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน...
[2015-09-28] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 87/2558 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่...
[2015-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 89/2558 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกร...
[2015-09-28] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 88/2558 โครงการจ้าเงหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3,5 ต.สว...
[2015-09-25] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 84/2558 การจ้างเหมาขุดคลองรางทอง คลองบางหลวง หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลบางหลว...
[2015-09-25] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 82/2558 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ...
 
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ รู้ชัดเรื่องเอกสาร และวันเวลาแล้วเสร็จ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
108
ผู้เข้าชมเดือนนี้
862
ผู้เข้าชมทั้งหมด
430491
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม