Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ ==> สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026 ==> สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โทร.0-3433-8412,0-3496-5209
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ รุ่นที่ 83/2
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ รุ่นที่ 83/2
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อบต.วัดละมุด จัดงานบุญประเพณี "อัฏฐมีบูชา" ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อบต.วัดละมุด จัดงานบุญประเพณี "อ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับผู้แทนสภาอปท.เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประทศญี่ปุ่น(CLAIR)ประจำประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อบจ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับผู้แทนสภาอปท.เพื่อความสัมพันธ์ระห...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2015-07-02
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 2015-05-14
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 2015-06-09
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 2015-02-10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประโยชน์น่ารู้ที่ร่างกายได้จากการขี่จักรยาน 2015-01-08
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2015-07-02] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 64/2558 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านดอนกลาง หมู่...
[2015-07-02] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 72/2558 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลงฯ
[2015-07-02] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 71/2558 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 005...
[2015-06-29] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 70/2558 การจ้างเหมาขุดลอกคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอส...
[2015-06-29] ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 61/2558 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 7 ตำบลนราภิร...
[2015-06-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 63/2558 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบคลองส่งน้ำชลประ...
[2015-06-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 62/2558 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย...
 
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
73
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1077
ผู้เข้าชมทั้งหมด
403753
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม