Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1122 | www.bikeformom2015.com
 
 
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยส...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
   โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ"
โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ"
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 2015-08-05
การยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 2015-07-29
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2015-07-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ... 2015-07-16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2015-07-02
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2015-08-27] ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 81/2558 จัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1% กำจัดลูกน้ำยุงลาย สารเคมีเดลต้ามิทริน 2% ชนิดน้ำมันละ...
[2015-08-25] สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
[2015-08-25] รายชื่อผู่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 79/2558 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสถาพร หมู่ที...
[2015-08-25] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 76/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต...
[2015-08-24] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 78/2558 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหลวงพ่อแช่มฯ
[2015-08-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 77/2558 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ พร้อมก่อสร้าง...
[2015-08-10]รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 74/2558 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต...
 
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ รู้ชัดเรื่องเอกสาร และวันเวลาแล้วเสร็จ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7962
ผู้เข้าชมทั้งหมด
420239
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม