ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเลี้่ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 54 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 47 คน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการส่งเคราะห์ จำนวน 54 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ
รายงาน รับ-จ่ายเงิน ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 12 x 15 นิ้ว พร้อมกรอบไม้ในการจัดทำพวงมาลาฯ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้าเงหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7/2560
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฯ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำปกพร้อมเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขนาด A4 จำนวน 25 เล่ม
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ star air เลขรหัสพัสดุ 420-60-0097 จำนวน 3 รายการ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมฯ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม หัวหน้าส่วนราชการฯ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม หัวหน้าส่วนราชการฯ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) ยี่ห้อ samsung เลขรหัสพัสดุ 410-54-4633 ฯ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
274
ผู้เข้าชมวันนี้
414
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8824
ผู้เข้าชมทั้งหมด
915103
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri