ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายบังคับ 7 สายทาง จำนวน 30 ชุด ป้ายเตือน 7 สายทาง จำนวน 178 ชุด หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.6 สายทาง จำนวน 452 หลัก GUALD RAIL 2 สายทาง ความยาว 260 เมตรฯ
ประกาศ เรื่อง ประมูลจร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 5 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5,3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ช้อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างจิตสำนึก รักษ์แม่น้ำคูคลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการ " อบจ.นครปฐมร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ "
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาถมดิน บริเวณตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 16,5,12,17 ต.ห้วยขวาง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน, ต.หนองงูเหลือม, ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดพุทธาราม หมู่ที่ 9,14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.บางเลน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3-4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโปร่งพรหม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม 15 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UVA)" ประจำปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559--เดือนมีนาคม 2560)
ประกาศ เรื่อง ยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2555
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
274
ผู้เข้าชมวันนี้
414
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8824
ผู้เข้าชมทั้งหมด
915103
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri