ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 13 ตุลาคม  2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
[2018-07-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-18]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 48 คนฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4-5 ต.สามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงตาล หมู่ที่ 4 ต.มาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่นฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4-5 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร อ.บางเลน
[2018-07-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ที่ 2 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจฯ
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-16]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดท่าใน - วัดหลวง ม.1 ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อม ม.8 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน
[2018-06-16]ประกาศผลพิจารณาโครงการจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก จำนวน ๑๒ บาน
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
[2018-07-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
203
ผู้เข้าชมวันนี้
652
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9718
ผู้เข้าชมทั้งหมด
950060
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม