ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-11-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.วังตะกู เชื่อมต่อ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2017-11-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน
[2017-11-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.ไทยาวาส เชื่อมต่อ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี
[2017-11-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดห้วยตะโก-ธรรมศาลา หมู่ที่ 2,3,4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม
[2017-11-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
[2014-11-24] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง กสช. หมู่ที่ 9 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-11-24]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา
[2017-11-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
[2017-11-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์
[2017-11-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
[2017-11-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล 2,000 ลิตร
[2017-11-21]ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[2017-11-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ
[2017-11-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดฯ
[2017-11-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
[2017-11-17] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลส มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ
[2017-11-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
[2017-11-17] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
[2017-11-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้าเงหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดทำ/ทบทวนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561-2564)
[2017-11-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
[2017-11-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นั่งฯ รวม 2 คัน จำนวน 2 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
185
ผู้เข้าชมวันนี้
210
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10384
ผู้เข้าชมทั้งหมด
854464
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม