ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-01-25] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 29/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
[2017-01-20]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงพาด-ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2017-01-20]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-01-19]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2017-01-19]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6,7,8 ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
[2017-01-19]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2017-01-17]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 11/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4,2 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2017-01-16] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 7/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
[2017-01-16] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 10/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านคันไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็นฯ
[2017-01-16] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 9/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ
[2016-01-13] ประมูลจ้างด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 23/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลทัพหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
[2016-01-13]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
[2017-01-12] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 5/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ ๖/๒๕๖๐ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ไทยรัฐประชาวัฒนา ม.๔,๕ ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ ๒๒/๒๕๖๐ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓,๔,๕ ต.ทุ่งน้อย เชื่อใต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ ๒๑/๒๕๖๐ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑,๗,๘ ต.คลองจินดา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคันคลองดอนหัวนาพัฒนา ม.๘ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
[2017-01-05] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 20/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
[2017-01-05] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 18/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 10 ตำบลตาก้องฯ
[2017-01-05] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 19/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
350
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11482
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809575
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม