ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 13 ตุลาคม  2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-06-21]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองคันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-06-20] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งฯ
[2018-06-20]การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ๋อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 4 และหมู่ 8 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี
[2018-06-20]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาก่อสสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
[2018-06-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คันฯ
[2018-06-20]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ต.ไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
[2018-06-20]ประาศผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพญา, ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน
[2018-06-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
[2018-06-20]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2018-06-20]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาบริหารการย้ายสายโทรศัพท์ หมายเลข 034-960816 จากอาคารศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า OTOPฯ
[2018-06-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-06-19]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทียนดัด หมู่ที่ 6,5 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
[2018-06-19]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่นฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4-5 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร อ.บางเลน
[2018-06-19]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงตาล หมู่ที่ 4 ต.มาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-19]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน
[2018-06-19]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-06-19]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
[2018-06-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๖- ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑
[2018-06-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง โตโยต้า กฉ 5413
[2018-06-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์นั่งตู้ ยี่ห้อโตโยต้า นก ๘๑๑๘และทะเบียน นค ๕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
89
ผู้เข้าชมวันนี้
234
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12072
ผู้เข้าชมทั้งหมด
952414
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม