ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเทียนดัด ม.6,5 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๓,๑๕,๗ ต.ทัพหลวง อ.เมือง เชื่อม ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 8 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายแหลมไร่ หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่สอร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2018-07-04]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.ดอนตุม อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
[2018-07-04]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0057 บางคู-ถนนขาด ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-04]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4-5 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านกล้วย หมู่ที่ 4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
[2018-07-03]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,6,8 ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-07-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของ สค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-07-03]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมฯ
[2018-07-02]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-02]ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,6,8,10 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-07-02]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0010 บ้านท้องไทร - บ้านสระน้ำหวาน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี, ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-02]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-07-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของ สค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-07-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
[2018-07-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
376
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5202
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983098
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม