ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 13 ตุลาคม  2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-09-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการฯ
[2018-09-20]ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.บ่อพลับฯ
[2018-09-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-09-20]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารฯ
[2018-09-20]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเปลี่ยนชุดความร้อนซัมซุงฯ
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-09-19]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุฯ
[2018-09-18]ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสถานสงเคราะห์คนชรา(หลวงพ่อเปิ่น)
[2018-09-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อม ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2018-09-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเรือ บางพระ ม.๘ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
[2018-09-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสัมปทวน วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เชื่อม ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
[2018-09-17]ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒๑ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
[2018-09-17]ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐๐ ลิตร
[2018-09-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๑๙๔
[2018-09-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๘๒๒๐ นครปฐม จำนวน ๙ รายการ
[2018-09-17] ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ
[2018-09-17]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายหลังฟาร์มปรีชา ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง เชื่อม ต.บางระกำ
[2018-09-17]ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสถานสงเคราะห์คนชราหลวงพ่อเปิ่น
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
203
ผู้เข้าชมวันนี้
652
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9718
ผู้เข้าชมทั้งหมด
950060
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม