ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-04-04]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดฯ
[2018-04-04]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่นั่ง (4 ประตู)ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กจ 6224 นครปฐม
[2018-04-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง GPS ชนิด GOALGPS แบบ GENIUS ติดตามรถ พร้อมเครื่องอ่านใบขับขี่ จำนวน 1 ชุด
[2018-04-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-03-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 86-6938 นฐ และทะเบียน 87-5780 นฐ รวม 2 คันฯ
[2018-03-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คน ของ สค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-03-27]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ
[2018-03-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560
[2018-03-26]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO รุ่น SF-5350 จำนวน 1 เครื่อง
[2018-03-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ก.พ.2561
[2018-03-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ
[2018-03-23]ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-03-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองประจักษ์อุทิศ หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2018-03-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
[2018-03-23]ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี
[2018-03-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2,3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
[2018-03-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
[2018-03-21]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0004 บ้านสวนตะไคร้-ม่วงตารส ต.นครปฐม, ต.วังตะกู, ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2018-03-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร(ไป-กลับ)ฯ
[2018-03-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-03-19]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
184
ผู้เข้าชมวันนี้
207
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10381
ผู้เข้าชมทั้งหมด
854461
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม