ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-12-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2018-11-28]ประกาศผลพิจารณาโครงการจัดซื้อกระติกน้ำร้อนฯ
[2018-11-28]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2018-11-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (CRV)ฯ
[2018-11-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู)ฯ
[2018-11-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
[2018-11-27]ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๘ ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อม ม.๒๒ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
[2018-11-27]ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้านตลาดบางไทร ม.๔ ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-11-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 61
[2018-11-26]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ผืน
[2018-11-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-15 พ.ย. 2561
[2018-11-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2018-11-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-11-23]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นั่ง (4 ประตู)
[2018-11-23]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม
[2018-11-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุฯ
[2018-11-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู)ฯ
[2018-11-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายางฯ จำนวน 65 รายการฯ
[2018-11-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลองพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-11-21]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ
[2018-11-21]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
289
ผู้เข้าชมวันนี้
201
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5791
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983687
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม