ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-03-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-03-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยงฯ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2018-03-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน ปี 2561ฯ
[2018-03-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว ฯ
[2018-03-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการฯ
[2018-03-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 46 คน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-03-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อำเภอสามพราน ปี 2561ฯ
[2018-03-02]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 3 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
[2018-03-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมรวมพลัง รนวมน้ำใจผู้สูงวัยอำเภอสามพราน ปี 2561ฯ
[2018-03-02]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน ปี 2561
[2018-02-28]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยฯ
[2018-02-28]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
[2018-02-27]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน อบจ.นฐ.0001 สายแยกทางหลวง 321 - บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
[2018-02-27]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0027 บ้านมาบแค- บ้านเลาเต่า ต.ตาก้อง, ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม
[2018-02-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2561
[2018-02-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แก้ไขลดวงเงิน)จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู็รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-02-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ
[2018-02-22]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังจงอี๊-ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2018-02-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต้นท์ฯ
[2018-02-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมฯ
[2018-02-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดหนองกระพี้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
221
ผู้เข้าชมวันนี้
269
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10952
ผู้เข้าชมทั้งหมด
901379
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri