ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-09-07] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
[2016-09-06]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระยาพายเรือ หมู่ที่ 6 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-06]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-30]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 73/2559 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรมัน-ดงเกตุ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
[2016-08-26]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 6 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2016-08-26]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ต.บางระกำ ต.ลำพญา อ.บางเลน
[2016-08-26]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2016-08-26]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-26]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สายสามควายเผือก-กกโก หมู่ที่ 4 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-26]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2016-08-25]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-25]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
[2016-08-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-08-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน สาย 1 ซ้าย 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 2 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2016-08-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-24]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,2 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
[2016-08-24]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บางกระจัน ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
[2016-08-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 72/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต สายวัดไผ่คอกวัว หมู่ที่ 11 ต.บางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดอนตูม อ.บางเลน
[2016-08-16]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองหนองจอกล่าง ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
[2016-08-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 76/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม,ต.ทุ่งขวาง,ต.ห้วยหมดนทอง ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
349
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11481
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809574
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม