ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-08-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,14 ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน
[2016-08-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 77/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2016-08-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 75/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0043 บ้านดอนเฝ้า - บ้านกำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2016-08-15]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 71/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ฯลฯ
[2016-08-09]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
[2016-07-21]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรมัน-ดงเกตุ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
[2016-07-15]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2016-07-12]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 70/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
[2016-07-08]ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 128 รายการ
[2016-07-06] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 72/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฯ
[2016-07-05]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี
[2016-06-30] ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 71/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล.ฯ
[2016-06-30]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ-ห้วยพลู หมู่ที่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2016-06-29]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 68/2559 จัดซื้อทรายที่มีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทราย และสารเคมีเดลต้ามิทริน 2 % ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2016-06-28] ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-06-17] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล. เลียบคลองลัดท่ามอญ หมู่ที่4 บ้านท่ามอญ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี
[2016-06-17] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบัว หมู่ที่3 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ เทศบาลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
[2016-06-13]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
[2016-06-10]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนสายลำราง หมู่ที่ 1-3 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
[2016-06-07] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
[2016-06-07] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 6,3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
557
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11117
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809210
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม