ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-04-26]ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
[2017-04-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 41/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2017-04-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 40/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหมู่ที่ 2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
[2017-04-12ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ ๑,๒,๓,๙ ต.นครปฐม เชื่อม ต.วังตะกู และ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบจ.นฐ.
[2017-04-11]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาหอม-ดอนคา หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2017-04-11]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 36/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
[2017-04-11]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2017-04-11]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-04-10]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 39/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองลำรางลาดโสน หมู่ที่ 4,5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2017-04-10]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 38/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0024 บ้านบางไผ่นารถ-บ้านคอลงหม่อมแช่ม ต.บางไทรป่า, ต.ไทรงาม, ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2017-04-05]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 35/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 4,5,6,7 ต.ลำพยา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม
[2017-04-04]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2017-04-04]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่สอร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-04-04]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสายกลาง หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2017-04-03]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 37/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้ - บ้านบางไทร ต.ไทรงาม , ต.นิลเพชร อ.บางเลน
[2017-03-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโรงเจ หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2017-03-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนหรีต สายหมู่ที่ 13,7 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-03-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดเทียนดัด หมู่ที่ 6,5 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
[2017-03-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2017-03-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2017-03-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 32/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
34
ผู้เข้าชมวันนี้
253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9183
ผู้เข้าชมทั้งหมด
853263
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม