ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-06-06] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนซาก-บ้านโพระดาบ หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
[2016-06-06] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอกชัย2 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
[2016-06-03]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 66/2559 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย-วัดตากแดด ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2016-06-03]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 67/2559 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.มาบแค, ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2016-06-03]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 69/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-06-02]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกระพังโหม 1 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
[2016-06-02]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 5 ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2016-06-02]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดจินดาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2016-05-27]ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 68/2559 จัดซื้อทรายที่มีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทราย และเคมี เดลต้ามิทริน 2 % ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2016-05-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 65/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายไวไว - โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7 ต.ไร่ขิง เชื่อมต่อ ต.บางกระทึก อ.สามพราน
[2016-05-18]ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2016-05-17] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 64/2559 การจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-05-17]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 63/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.สายเลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2016-05-10]ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหัดนครปฐม จำนวน 132 รายการ
[2016-05-04]ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2016-04-29] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 62/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 หมู่ที่ 9 ต.หินมูลเชื่อมต่อ ต.บางหลวง อ.บางเลน
[2016-04-29] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 59/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ
[2016-04-29] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ60/2559 โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดเเขนยาว จำนวน 1 คัน
[2016-04-29]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 58/2559 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นฐ.0020 บ้านทัพหลวง-บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
[2016-04-29] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ เลขที่ E นฐ 61/2559 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.โคกระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน, ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ
[2016-04-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย-วัดตากแดด ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
349
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11481
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809574
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม