ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-06-04]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี
[2018-06-04]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-06-04]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางประแดง ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2018-06-04]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-01]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2018-06-01]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-01]ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเต็นท์โดมสูงสีขาว ขนาด กว้าง๓๐ ม.ยาว ๑๕ เมตร สูง ๕ เมตร เพื่อใช้ในงาน ๑๒๕ปี อัฎฐมีบูชา
[2018-06-01]ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างเหมาจัดทำเวที ขนาด 12x5 เมตร เพื่อใช้ในงาน ๑๒๕ปี อัฎฐมีบูชา
[2018-05-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ OLYMPIA
[2018-05-31]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังเมรุ หมู่ที่ 1 ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
[2018-05-31]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทราย-คันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี
[2018-05-31]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ลำพยา เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-31]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเต็นท์แบบหลังคาโค้ง โครงเหล็กหลังคาผ้าใบฯ
[2018-05-30]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สายหมู่ที่ 2,10 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-30]จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมสูงสีขาว ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 15 เมตรฯ
[2018-05-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (CRV)ฯ
[2018-05-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่นั่ง (4 ประตู)
[2018-05-30]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ. 0012 บ้านคลองทางหลวง-บ้านวังน้ำขาว ต.คลองใหม่, ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2018-05-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดกลาง อบจ.นครปฐม อ.นครชัยศรี
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.นครปฐม เชื่อมต่อเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
177
ผู้เข้าชมวันนี้
182
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12326
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970461
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม