ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-03-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2017-03-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 32/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
[2017-03-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 34/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 30/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 5-7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-27]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 33/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2017-03-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 31/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-24]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 44/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน
[2017-03-24]ประกาศขายทอดตลาดอาคารตลาดกลางและสำนักงานตลาดกลางพร้อมรื้อถอน
[2017-03-20]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
[2017-03-20]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2017-03-17]ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุดๆ ละ 13 จุด พร้อมติดตั้งบริเวณสถานสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2017-03-17]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
[2017-03-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบางปลาก่าย หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0055 วัดปลักไม้ลาย-วัดกำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง, ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2017-03-14]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2017-03-13]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 29/2560 โครงการจ้าเงหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2017-03-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
[2017-03-09]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
[2017-03-09]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2017-03-07]ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
184
ผู้เข้าชมวันนี้
208
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10382
ผู้เข้าชมทั้งหมด
854462
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม