ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-04-28]ประกาศเรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.มาบแค, ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2016-04-26]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 57/2559 การจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทางฯ จำนวน 5 รายการ
[2016-04-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 55/2559 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
[2016-04-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 56/2559 การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม
[2016-04-20]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนครปฐม-ดอนตูม หมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม
[2016-04-20]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
[2016-04-11] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 65/2559 โครงการจ้างเหมาก่อวสร้างถนน คสล. สายไวไว-โรงเเป้งฯ
[2016-04-11] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล. เลียบคลองประสบสุข หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[2016-04-05]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2016-04-05]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-04-05] ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
[2016-04-05]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน
[2016-04-05]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเจริญทอง 3 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.สระสี่มุม และหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2016-03-31]ประกาศสอบราคาจัดซื้อแผ่นทดสอบน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 1,036 ชุดๆ ละ 150 แผ่น และเข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1,036 ชุดๆ ละ 150 อัน
[2016-03-30]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2016-03-30]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 2 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2016-03-28] ขอแก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 48/2559
[2016-03-25] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 62/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฯ สายเลียบคลองชลประทาน สาย2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูลฯ
[2016-03-25] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 61/2559 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฯ สายหมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน, ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ
[2016-03-25] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 59/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฯ อบจ.นฐ.0001 เเยกทางหลวงหมายเลข 321 - บ้านหนองงูเหลือมฯ
[2016-03-25] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 58/2559 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฯ อบจ.นฐ.0020 บ้านทัพหลวง - บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
350
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11482
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809575
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม