ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-05-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน
[2018-05-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คนฯ
[2018-05-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-05-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-05-01]ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน ๕๑ คน
[2018-05-01]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา
[2018-05-01]สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ม.๗ ต.ดอนยายหอม
[2018-04-30] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
[2018-04-27]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ.นครชัยศรี
[2018-04-25]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL (หมายเลขพัสดุ 416-51-1308)ฯ
[2018-04-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมเก้าอี้ โดยเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะ(หนังเทียม PVC) และไม้อัดใหม่ จำนวน 27 ตัวฯ
[2018-04-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มฯ
[2018-04-25]ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ จำนวน 1 รายการ
[2018-04-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (แก้ไขลดวงเงิน)
[2018-04-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 88-8820 นครปฐมฯ
[2018-4-23]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาอาคารตลาดกลาง
[2018-04-23] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์
[2018-04-23]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง
[2018-04-23] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร
[2018-04-23] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๐๔ บ้านสวนตะไคร้- ม่วงตารส ตำบลนครปฐม ตำบลวังตะกู
[2018-04-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๔๖ บ้านพาดหมอน-บ้านคลองจินดา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
302
ผู้เข้าชมวันนี้
629
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12614
ผู้เข้าชมทั้งหมด
936757
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม