ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงฯ
[2018-01-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560
[2018-01-16]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนน คสล.สายบ้านหนองแก ม.๙ ต.หนองงูเหลือม เชื่อม ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-01-16]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนสายเทพนิมิตร ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐมพร้อมป้ายโครงการ
[2018-01-16] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองเขต ม.๕ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-01-16]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ -๔ ต.ดอนแฝก เชื่อม ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี พร้อมป้ายโครงการ
[2018-01-16]สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. ๒ ต.วังตะกู เชื่อม ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
[2018-01-16]ประกาศผลพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลองฯ
[2018-01-16]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
[2018-01-15]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
[2018-01-15]ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง(ULV)
[2018-01-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-01-12] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[2018-01-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
[2018-01-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันฯ
[2018-01-10]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเขต หมู่ที่ 5 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-01-10]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายเทพนิมิตร หมู่ที่ 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
[2018-01-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
[2018-01-10]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 53 คน
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
217
ผู้เข้าชมวันนี้
314
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9581
ผู้เข้าชมทั้งหมด
900008
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri