ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-05-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดกลาง อบจ.นครปฐม อ.นครชัยศรี
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.นครปฐม เชื่อมต่อเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนดรีต ถนน อบจ.นฐ 0030 บ้านหัวถนน-บ้านทุ่งผักกูด ต.ดอนพุทรา, ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม
[2018-05-28]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ี่ 6,9 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-05-28]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค แคตเตอร์พิลล่าร์ 320 จำนวน 15 รายการ
[2018-05-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถานสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 รายการ
[2018-05-25]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์นั่ง (CRV) ยี่ห้อ ฮอนด้าฯ
[2018-05-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
[2018-05-24]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-24]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัว-วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2018-05-24]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
[2018-05-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางทองหลาง หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2018-05-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต. บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-05-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางสังกะสี หมู่ที่ ๕ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
[2018-05-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๑๒,๙,๑๔ ต.บางปลา เชื่อม ต.ลำพญา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน
[2018-05-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์(สถานสงเคราะห์หลวงพ่อเปิ่นฯ) (ลดวงเงิน)
[2018-05-22]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน ๔๖ คน
[2018-05-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
124
ผู้เข้าชมวันนี้
144
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13201
ผู้เข้าชมทั้งหมด
971336
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม