ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-04-23]ประกาศผลการพิจารณาโครงการซ่อมแซมรถยนต์นั่งฯ
[2018-04-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัวฯ
[2018-04-18]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผจ 770 นครปฐมฯ
[2018-04-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้อฮีโน่ ฯ
[2018-04-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำฯ
[2018-04-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นเวทีแอโรบิค จำนวน 2 รายการ
[2018-04-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31 มีนาคม 2561
[2018-04-18]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเวที ขนาด 6x14 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและไฟประดับเวทีฯ
[2018-04-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แก้ไขลดวงเงิน) การเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-04-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
[2018-04-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2,3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
[2018-04-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองประจักษ์อุทิศ หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2018-04-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเวที ขนาด 6 x 16 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงฯ
[2018-04-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ ฟื้้นฟูศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยทรงดำ
[2018-04-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตรายและค่าบริการขนส่งตามโครงการ "การจัดการขยะอันตราย"
[2018-04-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ
[2018-04-09]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-04-09]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี
[2018-04-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ
[2018-04-05]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการฯ
[2018-04-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
301
ผู้เข้าชมวันนี้
629
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12614
ผู้เข้าชมทั้งหมด
936757
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม