ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-03-25] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 60/2559 จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดเเขนยาว จำนวน 1 คัน
[2016-03-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 54/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2016-03-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 53/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย - 2 ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.กระตืบ อ.กำแพงแสน
[2016-03-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 52/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2016-03-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 51/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ หมู๋ที่ 18 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
[2016-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 50/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวงฯ
[2016-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 49/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ.0056
[2016-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 48/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายซอบเปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
[2016-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 47/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
[2016-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 46/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ
[2016-03-18]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2016-03-18]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ
[2016-03-18]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศลาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
[2016-03-14]จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.คลองใหม่ (เขต ทม.สามพราน) อ.สามพราน
[2016-03-11] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 45/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลรางพิกุลฯ
[2016-03-11] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 44/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทานฯ
[2016-03-11] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 43/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ
[2016-03-11] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 42/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ
[2016-03-08]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 41/2559 การจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3-4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
[2016-03-08]ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 40/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2016-03-08]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 38/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนน หมู่ที่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม