ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-09-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-09-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดดนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-09-10]ประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 4 คันฯ
[2018-09-07]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ติดบนกระดาษลูกฟูกฯ
[2018-09-07]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-09-07]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลฯ
[2018-09-07]ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ
[2018-09-07]ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้าฯ
[2018-09-07]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรัรบปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-06]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.นครปฐม
[2018-09-06]ประกาศผู้สชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายไมค์ประชุม ยาว 300 เมตร ฯ
[2018-09-06]ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
[2018-09-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-09-05]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ม.๖ ต.ห้วยม่วง เชื่อม ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิบล่าร์ฯ
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง-สระกะเทียม-สวนป่าน ต.หนองดินแดง, ต.สระกะเทียม, ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารสำนักงานฯ
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คน
[2018-09-05]ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7,3 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-09-05]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลฯ
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
302
ผู้เข้าชมวันนี้
629
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12614
ผู้เข้าชมทั้งหมด
936757
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม