ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-10-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 48 คนฯ
[2018-10-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงานฯ
[2018-10-24]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเพื่อใช้ในกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
[2018-10-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงคราะห์ฯ
[2018-10-22]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-1570ฯ
[2018-10-22]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารฯ
[2018-10-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-10-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคและรถเครน เพื่อใช้ในโครงการ"จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
[2018-10-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการฯ
[2018-10-18]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำกรวยดอกไม้สด ตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
[2018-10-18]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
[2018-10-12]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2561
[2018-10-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-10-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสัมปทวน-วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เช่อมต่อ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
[2018-10-09]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2018-10-09]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-10-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 21 ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
[2018-10-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ ของ สค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-09-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองกิจการสภา อบจ.นครปฐม จำนวน 3 รายการ
[2018-09-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประจำเดือนกันยายน 2561
[2018-09-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-21 กันยายน 2561
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
290
ผู้เข้าชมวันนี้
203
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5793
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983689
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม