ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-02-19]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บางระกำ อ.บางเลน
[2018-02-19]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกาเพชร หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
[2018-02-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผม-แต่งตัวนักแสดงฯ
[2018-02-16] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.แหลมบัว เชื่อมต่อ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมฯ
[2018-02-16] ประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมฯ
[2018-02-16] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมมะเกลือ-ไผ่กุ่ม หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกบัว เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐมฯ
[2018-02-16] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ฯ
[2018-02-16] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ
[2018-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ(หางพญานาค)ฯ
[2018-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31 มกราคม 2561ฯ
[2018-02-15]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10)
[2018-02-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิลล่า 140G ทะเบียน ต 0769 นฐ
[2018-02-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่นั่ง (Fortuner) ยี่ห้อโตโยต้า ฯ
[2018-02-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-02-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 88-8220 นครปฐม
[2018-02-13]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
[2018-02-13]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บางระกำ อ.บางเลน
[2018-02-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 3 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
[2018-02-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2018-02-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางจิก หมู่ที่ 2 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2018-02-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายางฯ จำนวน 25 รายการ 33 อัน
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
34
ผู้เข้าชมวันนี้
253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9183
ผู้เข้าชมทั้งหมด
853263
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม