ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-11-21]ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[2017-11-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ
[2017-11-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดฯ
[2017-11-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
[2017-11-17] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลส มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ
[2017-11-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
[2017-11-17] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
[2017-11-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้าเงหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดทำ/ทบทวนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561-2564)
[2017-11-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
[2017-11-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นั่งฯ รวม 2 คัน จำนวน 2 รายการ
[2017-11-16] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
[2017-11-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2017-11-10]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน
[2017-11-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560
[2017-11-06]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน
[2017-11-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
[2017-11-06]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0007 โดยเปลี่ยนชุดความร้อน SAMSUNG จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2017-11-03]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
[2017-10-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี"
[2017-10-30]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ฯ
[2017-10-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ลายไทย สีดำ จำนวน 6 ชุด และเทปยกสติ๊กเกอร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน และขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
348
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11480
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809573
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม