ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-01-26]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดหนองกระพี้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม
[2018-01-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ฯ
[2018-01-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
[2018-01-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ฯ
[2018-01-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ฯ
[2018-01-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดไฮดรอลิคและรถเครนฯ
[2018-01-24] เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-01-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2561
[2018-01-24] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์คนชนาเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค. 2561 (แก้ไขลดวงเงิน)
[2018-01-22]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตฯ สายหมู่ที่ 5,6 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2018-01-22]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ ถนน อบจ. นฐ.0027 บ้านมาบแค-บ้านเลาเต่า ต.ตาก้อง ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม
[2018-01-22]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3-4 ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
[2018-01-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31 ธ.ค. 60
[2018-01-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะ ทะเบียน 86-6938 นฐ ฯ
[2018-01-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
[2018-01-22]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0061 บ้านทัพหลวง-บ้านบ่อพลับ ต.ทัพหลวง, ต.นครปฐม, ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
[2018-01-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8,10 ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ
[2018-01-17]ประกาศผลการพิจารณาโครการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงฯ
[2018-01-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
34
ผู้เข้าชมวันนี้
253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9183
ผู้เข้าชมทั้งหมด
853263
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม