ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-08-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
[2018-08-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-08-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-08-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์นั่ง (Sport Rider)
[2018-08-17]การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการฯ
[2018-08-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2018-08-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4,5 ต.สามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 14 รายการฯ
[2018-08-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล คนพิการฯ
[2018-08-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะ ยี่ห้อ อีซูซุฯ
[2018-08-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย หมู่ที่ 8 ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรือนย่าแดง อาคารเรือนนอน ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ฯ
[2018-08-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลฯ
[2018-08-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงฯ
[2018-08-15]ยกเลิกโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ
[2018-08-15]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (Sport Rider)ฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดโรสกรีน "คลินิกเซนเตอร์"
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการซ่อมเก้าอี้ชุดรับแขกเย็บเบาะหนังพีวีซีฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-08-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 48 คนฯ
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
264
ผู้เข้าชมวันนี้
515
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11856
ผู้เข้าชมทั้งหมด
918135
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri