ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-06-25]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยทำการล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คเติมน้ำยาฯ
[2018-06-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 46 คนฯ
[2018-06-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมท่อน้ำบาดาลของหอถังน้ำบาดาล หมายเลขทะเบียน 100-34-0001 ฯ
[2018-06-25]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อกระดาษชำระ สก๊อตต์ JRT 2 เมตร 300 เมตร (12 ม้วน)ฯ
[2018-06-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง( ULV)
[2018-06-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับคู่มือท่องเที่ยว "พระราชวังสนามจันทร์) จำนวน 2,000 แผ่น
[2018-06-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จัดเวทีจัดกิจกรรมพร้อมตกแต่งประดับเวที และเตรียมเครื่องไฟ/เครื่องเสียงฯ
[2018-06-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-22]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ลำพยา เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 7,10 14,4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ
[2018-06-22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ จำนวน 1,000 ตัว และเช่าเต้นท์นิทรรศการ จำนวน 5 หลังฯ
[2018-06-22]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
[2018-06-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-06-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-21]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด"ฯ
[2018-06-21]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองคันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-06-20] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งฯ
[2018-06-20]การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ๋อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 4 และหมู่ 8 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี
[2018-06-20]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาก่อสสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
193
ผู้เข้าชมวันนี้
487
ผู้เข้าชมเดือนนี้
14341
ผู้เข้าชมทั้งหมด
887681
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม