ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
กิจกรรม
 
ชาวอำเภอนครชัยศรี ร่วมให้กำลังใจ...
ชาวอำเภอนครชัยศรี ร่วมให้กำลังใจ...
 
ชาวอำเภอสามพราน ร่วมให้กำลังใจ...
ชาวอำเภอสามพราน ร่วมให้กำลังใจ...
 
อบจ.นครปฐม ร่วมทอดกฐิน ณ วัดสว่างอารมณ์
อบจ.นครปฐม ร่วมทอดกฐิน ณ วัดสว่างอารมณ์
 
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช
 
อบจ.นครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร
อบจ.นครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร
 
อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
 
ประชุมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประชุมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
อบจ.นครปฐม บูชาพระรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงาน
อบจ.นครปฐม บูชาพระรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงาน
 
กิจกรรมถือศีลกินเจ อบจ.นครปฐม
กิจกรรมถือศีลกินเจ อบจ.นครปฐม
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
400
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9082
ผู้เข้าชมทั้งหมด
787524
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม