ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
กิจกรรม
 
“ร้อยรวมประสานใจสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”
“ร้อยรวมประสานใจสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557ครั้งที่ 3/2557
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557ครั้งที่ 3/2557
 
อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ "นัดพิเศษ"
อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ "นัดพิเศษ"
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 
ขอเชิญ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด"
ขอเชิญ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด"
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเปิดงานปรองดองสมานฉันท์
อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเปิดงานปรองดองสมานฉันท์
 
ประชุมสภา อบจ.นครปฐม
ประชุมสภา อบจ.นครปฐม
 
โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ"
โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ"
 
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
218
ผู้เข้าชมวันนี้
534
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9344
ผู้เข้าชมทั้งหมด
839645
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม