ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
กิจกรรม
 
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
http://www.thaigov.go.th/program1.html
 
อบจ.นครปฐม ร่วมทำบุญตักบาตร
อบจ.นครปฐม ร่วมทำบุญตักบาตร
 
ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์
ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์
 
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม "นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี"ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2557
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม "นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี"ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2557
 
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบชุดคัดกรองโรคให้กับ อสม.อำเภอดอนตูม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบชุดคัดกรองโรคให้กับ อสม.อำเภอดอนตูม
 
ประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
สัมมนาการปฏิรูปประเทศ
สัมมนาการปฏิรูปประเทศ
 
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 อำเภอนครชัยศรี
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 อำเภอนครชัยศรี
 
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
396
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9078
ผู้เข้าชมทั้งหมด
787520
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม