มิถุนายน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์
ลงนามถวายพระพร