ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายละเอียด คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2018-11-09  เวลา : 13:45:21
 
 
 
 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ