คลินิกเซ็นเตอร์

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562