คลินิกเซ็นเตอร์

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ วัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม