อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

งานเทศกาล ประเพณี

งานประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการกิจกรรม ได้แก่ ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงและโคมแขวน การละเล่นพื้นบ้าน การจุดพลุและไฟพะเนียง       

นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่มาร่วมงานและเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง แต่งกายชุดผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ก้านกล้วย หรือดอกไม้สดแทนการใช้โฟม

ทั้งนี้ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย ร่วมถึงการรักษาแม่น้ำลำคลองและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้เน่าเสียหรือเป็นพิษ อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดีงามอีกด้วย