อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ (Phrapathom Chedi)

             องค์พระปฐมเจดีย์นับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  อยู่ใจกลางเมืองนครปฐมองค์ พระปฐมเจดีย์มีความสูงถึง 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว (ประมาณ 120.5  เมตร) วัดความยาวโดยรอบได้ 5 เส้น 17 วา 3 ศอก (ประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณซุ้มด้านหน้าทางทิศเหนือประดิษฐาน พระร่วงโรจนฤทธิ์ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวนครปฐม มีงานประจำปีในเดือน 12 ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-3424-2143