อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดไร่ขิง (Wat Rai Khing)

               ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 เมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูน (ตามตำนานเล่าว่าลอยน้ำมา และอัญเชิญไปไว้ที่วัดศาลาปูน) มาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานวัด ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขัง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4ศอก 16 นิ้ว พุทธลักษณะคล้ายสมัยเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย พระพักตร์ดูคล้ายสมัยรัตนโกสินทร์ ที่วัดไร่ขิงนี้ ทุกเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จำหน่าย บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดมีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3431-1384, 0-3432-3056