สถานที่ท่องเที่ยว

วัดไร่ขิง (Wat Rai Khing)

             วัดไร่ขิง (Wat Rai Khing) พระอารามหลวง หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่าวัดมงคลจินดาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครไชยศรี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) และที่มาของชื่อวัดเนื่องมาจากในสมัยก่อนชาวจีนนิยมปลูกขิงในบริเวณนี้กันมากนั่นเอง วัดไร่ขิงมีพระประธานคือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ศิลปะเชียงแสน ฝีมือช่างล้านนาและล้านช้าง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครปฐม ตามตำนานเล่าว่าเป็นหนึ่งในตำนานพระลอยน้ำที่ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีแล้วมาติดอยู่ที่วัดศาลาปูน ต่อมาจึงได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานประจำวัดไร่ขิง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำ เดือน 5 จะมีการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นประจำทุกปี
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของวัดไร่ขิง
           นักท่องเที่ยวจะได้นมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้อาหารปลาที่มีมากมายบริเวณหน้าวัด และสามารถซื้อตั๋วล่องเรือจากวัดไร่ขิงไปยังตลาดน้ำดอนหวายโดยจะอยู่นานเท่าใดก็ได้ ค่าตั๋วไป - กลับราคา 60 บาท เรือจะหยุดให้บริการเวลา 16.00 น.
                         
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ตั้งอยู่ที่  : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : (+66) 034-311-384, 034-323-056
Facebook : วัดไร่ขิง พระอารามหลวง