สถานที่ท่องเที่ยว

ตลาดน้ำดอนหวาย (Don Wai Market)

            ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ให้เห็น โดยเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้อยู่ที่อาหารอร่อยสูตรโบราณหลากหลายชนิดตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ให้เห็น โดยเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้อยู่ที่อาหารอร่อยสูตรโบราณหลากหลายชนิดตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ให้เห็น โดยเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้อยู่ที่อาหารอร่อยสูตรโบราณหลากหลายชนิด ซึ่งมีราคาถูก และมีการจัดกิจกรรมเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติทั้งสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี มีให้เลือก 2 เส้นทาง ใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3439-3637, 08-1448-8876