อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองเก่ากำแพงแสน (Ancient City of Kamphaensaen)

         ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐมไปทางทิศเหนือ ประมาณ 24 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้เป็นค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน การเที่ยวชมโบราณสถานแห่งนี้ จะเน้นไปในลักษณะของคูน้ำ และคันดินที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีโบราณสถานใด ๆ