สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบางพระ (Wat Bang Phra)

                      ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้า ไปตามทางหลวงหมายเลข 3233 กิโลเมตรที่ 10-11 ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากคลองบางพระ  อีกหนึ่งวัดชื่อดังของจังหวัดนครปฐม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้มาช้านาน นั่นก็คือ 'วัดบางพระ' สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ พ.ศ. 2220 ทางวัดได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านมาโดยตลอดมา เจ้าอธิการหิ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้น จึงชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านมาร่วมกันก่อพระสร้างอุโบสถหลังใหม่ในละแวกคุ้งน้ำนครชัยศรี และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2470 และเมื่อหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ โดยได้บูรณะอุโบสถหลังใหม่ทำเป็นคอนกรีต ทั้งยังก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ มากมาย จวบจนสิ้นสุดชีวิตของท่าน มาถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน หลวงพ่อสำอาง ปภสฺโร ก็ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทานของอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ โดยทำนุบำรุงพัฒนาวัดด้วยดีตลอดมา วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก เช่น พระบรมสารีริกธาตุ (จากประเทศศรีลังกา) รอยพระพุทธบาทจำลอง หลวงพ่อโต (พระประธานในอุโบสถหลังใหม่) รูปหล่อสิทธิมงคล (พระประธานในอุโบสถหลังเก่า) รูปหล่อเหมือนหลวงปู่หิ่ม หลวงปู่ทองอยู่ หลวงปู่เปลี่ยน สังขารพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสักยันต์ เพราะหลวงพ่อสำอาง ปภสฺโรสามารถปลุกเสกและทำคุณไสยในยันต์ได้ สามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 7.00-18.00น. 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 03438 9333