อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบางพระ (Wat Bang Phra)

          ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้า ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดปากคลองบางพระ สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ภายในพระอุโบสถหลังเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปฏิมากรหินทรายแดง ประทับนั่งปางมารวิชัย ลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อสิทธิมงคล” ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลาง สีในภาพใช้เพียงสีขาว ดำ แดง และเขียวใบแค นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 4.20 เมตร เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-14.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3438-9333