อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

ตลาดน้ำวัดกลางคูเมือง (Wat Klang Ku Wieng Floating Market)

ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมปทวน มีการจำหน่ายอาหาร ผลไม้นานาชนิด และแพปลา มีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำนครชัยศรี วิถีชีวิตชุมชน และวัดต่าง ๆ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3429-9036, 08-1829-8035