อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ (Inspection farm land along Mahasawad Canel by boat)

เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวสวนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และชิมผลไม้ นาบัว และการเกษตร การเดินทางลงเรือที่วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3429-7152, 08-1495-9091