อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งข่าวสาร"การต่อขยายเส้นทางยกระดับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี"

                     ส่งข่าวสาร "การต่อขยายเส้นทางยกระดับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี" กระผมนายพเยาว์     เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เห็นว่าจากการประสบอุทกภัยขั้นวิกฤต ในปี 2554 ที่ผ่านมาทำให้เส้นทางการจราจรได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเส้นทางสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ส่งผลให้การคมนาคม การขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร ที่เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดปริมณฑลฯ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ได้รับผลกระทบ เป็นอย่างมาก
                     อบจ.นครปฐม ได้ทำเรื่องประสานของบประมาณไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุมัติโครงการการต่อขยายเส้นทางยกระดับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากบริเวณ กม.13+200 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย-นครชัยศรี ออกไปถึงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เพื่อช่วยในความคล่องตัวให้กับยานพาหนะในการเชื่อมโยงสู่ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคกลางตอนล่าง รวมถึงพื้นที่จังหวัดปริมณฑลฯ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐมและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในเส้นทางดังกล่าว