อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 20 ก.ย. 55 ให้บริการ ณ อบต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.