ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค ฮิตาชิ zx 200ฯ