ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ