ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม