ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-02-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองกำนันขาว หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล