อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

แผนที่และสถานที่ตั้งของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

สถานที่ตั้ง
          
           เลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๓  ตำบลวัดสำโรง  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๒๐
           โทร. (034) 338412 , (034) 265209 โทรสาร (034) 265209


สถานสงเคราะห์คนชรายินดีให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ(ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.00 น.) วันหยุดราชการ(ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30)