สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554