ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-07-10] ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม