กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ. รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ กับ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 25

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.