อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ. รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ กับ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 25

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.