กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด ทอด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.