อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 พื้นที่ภาคตะวันตก ในการนี้ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2556 ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางด้านตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวมทั้งมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม