กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นฯ) ด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556