กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556