กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร 4 ตำบล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบป