อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอบางเลน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2556